Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Městská rada Strakonice o přidělování bytů i dětských hřištích

 STRAKONICE - 29. března 2018 - 9:26 - Rada města na svém 97. jednání mimo jiné schválila nová pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Strakonic. Ta budou následně předložena zastupitelstvu města.  

 Z redakční pošty: Markéta Bučoková, PR radnice Strakonice

www.dre-kon.cz   

   Došlo rovněž k vyhlášení záměru na prodej budov a pozemků v areálu Bažantnice v k.ú. Nové Strakonice. Záměr musí schválit zastupitelstvo města. V letošním roce bude v rámci města opraveno a vybaveno novými herními prvky šest dětských hřišť.

   V současné době jsou smlouvy o nájmu bytu uzavírány na dobu určitou a to 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců nebo 1 rok. Tato délka je přímo úměrná platební morálce nájemce. Občas se stává, že nájemce ani po urgencích nájemné nezaplatí, a pak dochází k ukončení smluvního vztahu a smlouva již obnovena není. Nájemci je tedy sděleno, že má vyklidit bytovou jednotku. Po tomto sdělení dochází ke zpětné úhradě dlužného nájemného a nájemce požádá o uzavření nové nájemní smlouvy. Rada města doposud vždy vyhověla žádosti a nová smlouva byla uzavřena.

   Vzhledem k tomu, že se podobné případy neustále opakují, přistoupili členové rady města k doplnění pravidel o ustanovení řešící tyto situace.
Jde o redukci opakování neuhrazení nájemného. S takovým nájemcem bude sepsána smlouva maximálně třikrát. Poté bude město trvat na předání bytu. V případě opětovného podání žádosti o byt bude takový nájemce zapsán do evidence žadatelů až po uplynutí lhůty dvou let od předání bytu, jehož byl žadatel nájemcem.

   Změněna budou i pravidla pro vyřizování a posuzování žádostí o přidělení bytu. Zde je pravidlo rozšířeno o podmínku trvalého pobytu ve Strakonicích.

   Návrhy budou předloženy na dubnovém jednání zastupitelstva města.
Poslední změnou prošla pravidla pro přidělování bytů v prosinci 2016.

   Záměr na prodej budov a pozemků areál Bažantnice. Jedná se o několik objektů, do nichž jsou zahrnuty například čistička odpadních vod, budovy určené k bydlení a ubytovacím účelům, dílny, skladovací prostory a garáže. Součástí areálu jsou pozemky o celkové výměře 26 629 m2.

   Každoročně je snahou vylepšit a opravit stávající dětská hřiště, případně vybudovat nové, tam, kde je analyzována jeho absence. Ve spolupráci s odborem školství je i pro letošní rok zpracována studie postupných oprav celkem šesti dětských hřišť. Ta by měla být vybavena zcela novými herními prvky. Opravena budou hřiště v ulicích Baarova, Husova, Bezděkovská, Luční, Stavbařů, Mikoláše Alše a Podskalí v celkové hodnotě téměř 600 000 korun. S opravami se započne do dvou měsíců tak, aby byla hřiště připravena na novou sezonu.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist