Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Na detailech záleží, a to i při 600. výročí upálení Jana Husa  

 STRAKONICE - 9. července 2015 - 20:58 - Rennerovy sady ve Strakonicích byly v pondělí 6. července svědkem slavnostního setkání k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Zavzpomínat určitě stálo za to, zejména díky milému uvádění programu, kterého se ujala známá herečka, dabérka a moderátorka Valérie Zawadská. Setkání si nenechala ujít asi stovka přihlížejících.

 Z redakční pošty: Karel Janský, Strakonice

www.dre-kon.cz   

   Vnímavý návštěvník si ale znovu mohl povšimnout, že vedení města opět improvizuje a že z připraveného programu se stalo něco jako trhací kalendář pod heslem - nevyhovující vytrhněme.

   Již několik článků uveřejněných v nejrůznějších médiích se poslední dobou zabývalo tím, jak špatně se Strakonice prezentují navenek. Tomu, že jsou Strakonice pro lidi mimo město téměř neviditelné, už je zbytečné se divit. Každý člověk dělá chyby. Chytrý člověk se z nich ale poučí a příště si dá pozor.

   Město však nadále, i přes četná upozornění, chybuje při prezentování se na nejrůznějších akcích, které samo pořádá. Nezabíhejme raději zatím do podrobností, stačí jeden příklad. Setkání u pomníku mistra Jana Husa spolupořádalo Městské kulturní středisko. Bohužel pouze teoreticky na letáku, protože jejich webové stránky o akci neinformují. A opět jsme u neviditelných Strakonic.   Vedení města zvalo na tuto vzpomínkovou akci spoluobčany prostřednictvím svých internetových stránek. Asi nejdůležitější pozvánkou se stal oficiální leták a program akce. Obojí bylo zveřejněno na webu města. Zvláštní je, že podle letáku měla akce začít v 16:00 a dle programu již v 15:00. Podle letáku měl hudební koncert začít v 17:00, dle programu až po 18:00 hodině. V čase, kdy podle letáku měl začít koncert, mělo dojít dle programu teprve k zapalování pochodní knězem církve husitské.   Ještě drobnost. Oficiální portál města Strakonic informuje, že vzpomínkovým odpolednem provede návštěvníky Valerie Zawadská a oficiální leták sděluje, že to bude Valérie Zawadská. Správně je Valérie. Jméno by se nemělo komolit, byť se jedná "pouze" o čárku nad písmenem.   Co je ovšem nepochopitelné, zveřejněný program pokračuje zkratkou VIP. Podívejme se, co o uvedené zkratce říká Wikipedie na internetu: "VIP je zkratka z angličtiny. Znamená „very important person“, v překladu „velmi důležitá osoba“. Ve zmíněném programu se pod zkratkou VIP nachází seznam nejrůznějších praporů. Co se dá dělat, Strakonice nemají významné osobnosti, Strakonice zkratkou VIP označují významné prapory.

   Vraťme se opět k samotnému vzpomínkovému programu zveřejněnému na oficiálních stránkách města a projděme si jeho jednotlivé body. Ten, kdo se k pomníku mistra Jana Husa dostavil, většinou netušil, kde má jezdce na koních a kočár hledat. Nakonec kočár naštěstí dojel sám, i když to ani nevypadalo, že je součástí hlavního programu.

   Slavnostní hlášení starosty Selské jízdy k vedení radnice podle programu v oficiální části neproběhlo. Valérie Zawadská uváděla program skvěle. Starosta Břetislav Hrdlička promluvil. Stejně tak přednesl modlitbu kněz církve husitské k mistru Janovi. Mezi nimi vystoupil se svou přednáškou o Janu Husovi bývalý senátor, Ing. Josef Kalbáč, jehož zasvěcený historický proslov byl bezesporu tím nejlepším, co u pomníku zaznělo. Nestranně a s vysokou odbornou fundovaností všem přítomným přiblížil život a odkaz mistra Jana Husa. Jeho proslov ovšem plánován nebyl.

   Kladení věnců k pomníku v rámci oficiálního programu se neuskutečnilo, u pomníku byl pouze jeden věnec od města Strakonice. Kdo ho zde položil a kdy k tomu došlo, zůstává záhadou. V rámci avizovaného rozvrhu se tak nestalo. Někdo dále, bez oficialit, po skončení programu, položil několik květin k pomníku v různých nádobách. Některé tam byly původně už v době, kdy se fotografoval leták na akci. V pořádku. Město se ale mělo postarat o to, aby květiny, alespoň v den oslav, nebyly u pomníku v kyblíkách od jogurtů řeckého typu.

   Stuhu na prapor Selské jízdy starosta města opravdu připevnil. Nástup jezdců k předvedení čtverylky s hudbou neproběhl. K zapálení pochodní knězem církve husitské za doprovodu písně v oficiálním programu nedošlo, pochodně kdosi zapálil již před zahájením akce.

   Výzva – prohlášení k lidem dobré vůle: PRAVDA - LÁSKA K BLIŽNÍMU – SVORNOST, zůstala návštěvníkům utajena, nic takového se neuskutečnilo. Snad jenom místostarostka města Helena Brejchová ve své krátké řeči projevila přání, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Co má ovšem uvedené rčení společné s mistrem Janem Husem, to od ní vysvětleno nebylo.

   K ukončení pietního aktu nedošlo v 18:00, nýbrž krátce před 17:00 hodinou. Hudba v altánku zazněla od 17:30. Možná by se nad improvizací a amatérským přístupem ze strany vedení města dalo mávnout rukou. Akce zcela nepochybně i tak splnila svůj účel. Problém je v něčem jiném. Stejně neprofesionálně totiž město přistupuje rovněž k akcím, kde jde o peníze a prestiž města, a poučit se nehodlá.

   Letos vzpomínáme 600. výročí upálení mistra Jana Husa. O pravdě ve spojitosti s jeho jménem už ale často mluvíme bez toho, že bychom se nad svými slovy vůbec zamysleli. Mistr Jan Hus totiž nezemřel pro pravdu, jak je často neúplně a tím i mylně prezentováno. On zemřel pro svou pravdu, kterou si dovedl obhájit, zdůvodnit a hlavně si za tím co hlásal, stál. Zemřel pro pevnost svých názorů. Jak uvedl patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta, mistr Jan Hus své kostnické protivníky sice nepřemohl, navzdory tomu ale zvítězil. Prohrál z lidské perspektivy právně, ale vyhrál morálně.

   Vedení města skloňuje jeho zásluhy ve všech pádech. Bohužel zatím zůstává pouze u slov. Pomník mistra Jana Husa ve Strakonicích postavili v roce 1925. Jeho autorem byl akademický sochař Vojtěch Šíp z Plzně. Nápis vyrytý na pomníku je parafrází textu z díla Výklad Viery, Desatera a Páteře z roku 1412. Za mnoho desítek let se ovšem stal téměř nečitelným. Naskýtá se otázka, zda by si nápis nezasloužil při příležitosti tak významného jubilea obnovit.

   Starosta Břetislav Hrdlička ve svém projevu označil Jana Husa jako jednoho z největších a nejvěrnějších synů českého národa. Rovněž pravil, že je mu velkou ctí, z tohoto místa, vzpomenout památku Jana Husa. Pro něho osobně je prý největším Čechem. Škoda, že mu není ctí, k tak významnému výročí, z titulu své funkce, nechat text na pomníku mistra Jana Husa obnovit. Určitě je to ostuda celého vedení města, že se k takovému kroku neodhodlalo alespoň při tak významném jubileu.

   Připomeňme si nyní téměř nečitelný text z pomníku:

"Světlé památce M. Jana Husi 1925

Hledej pravdu – uč se pravdě
miluj pravdu – prav pravdu
drž pravdu až do smrti
Vždyť žár pravdy nezhasí
kdo lidi zdrtí a život ve lži
horší byl by smrti"

   Přiložené foto působí alespoň trochu dobře pouze díky tomu, že je počítačově vylepšené. Na pomníku je text opravdu prakticky nečitelný.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist