Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Strakonice postihla ničivá vichřice s velmi těžkými následky

 STRAKONICE - 9. července 2015 - 06:16 - V časných ranních hodinách ve středu 8. července postihla město Strakonice rozsáhlá ničivá vichřice. Její následky začaly ihned likvidovat všechny dostupné složky technických služeb.

 Z redakční pošty: Markéta Bučoková, PR, radnice Strakonice

www.dre-kon.cz   

   V rámci utvořené pracovní skupiny, ve které bylo vedení města, zástupci jednotlivých odborů, technických služeb a jiných záchranných složek, se monitorovaly vzniklé škody. Ty nebylo možné přesně odhadnout, ale předpokládalo se, že mohou dosáhnout miliónových hodnot.

   Nejprve byly už od druhé hodiny ranní zprůjezdněny a zprůchodněny hlavní přístupové trasy a silniční spojnice. Souběžně s těmito pracemi ihned došlo k odstranění visících větví, kterým hrozil nekontrolovaný pád.
Technické služby odstraňovaly vzniklé škody na základě vyhodnocení priority naléhavosti, a to v pořadí - život ohrožující škody, zprůjezdnění hlavních tahů a dočišťovací práce.

   Strakonická radnice upozorňovala občany, že probíhající práce nelze urychlit a není v silách města, aby veškeré následky byly odstraněny během několika málo hodin. Celé práce budou velmi časově i organizačně náročné, proto prosíme všechny občany o maximální trpělivost a shovívavost.

   Nastalá kalamitní situace je vyhodnocena jako nejhorší v lokalitách Rennerových sadů, na Podskalí a v okolí Mlýnského náhonu. Velmi důrazně žádáme všechny občany, aby pečlivě zvážili nutnost pohybu ve zmíněných lokalitách, neboť zde probíhají úklidové práce, při nichž hrozí nebezpečí úrazu. Městská policie tyto lokality označila páskou a nedoporučujeme je až do odvolání navštěvovat.

   Vedení města děkuje všem občanům, kteří se dobrovolně zapojují do odklízení následků noční vichřice v okolí svého bydliště. Pokud byl váš majetek poničen vichřicí, doporučujeme uplatnit pojistnou událost u své pojišťovny, nikoliv požadovat náhradu plnění městem Strakonice. Město Strakonice se tímto rozhodně nezříká své zodpovědnosti, ale plnění pojistných událostí postupuje vždy v návaznosti na jednotlivé uzavřené pojistné smlouvy.

   Na závěr mi dovolte poukázat na alarmující událost s puncem surového hyenizmu, která se odehrála bezprostředně po zasažení města vichřicí. Snad ani nelze slušně a bez emocí pojmenovat člověka, jenž z vozidla, na které spadl strom a zcela ho zničil, odcizil rybářskou výbavu v hodnotě deset tisíc korun. Napadá mne jediná otázka - proč? Co některé z nás vede k tak hanebnému činu?

   Podrobné informace o následcích vichřice a úklidových pracech poskytují Ing. Ondřej Feit, telefon 606 669 918, e-mail: ondrej.feit@mu-st.cz, a Marie Šmídová, telefon 383 700 522, e-mail: marie.smidova@mu-st.cz.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist