Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Od poplatku za odpad je ve Strakonicích více osvobozených

 STRAKONICE - 24. února 2015 - 11:52 - Do schránek dostávají nyní strakoničtí občané poštovní poukázky na zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek stanoví obecně závazná vyhláška města pro letošní rok ve výši 530 korun, což je o deset korun méně než v předchozím roce, ale mohl být nižší.

 Text: Zdeněk Přibyl

www.dre-kon.cz   

   Novinkou je rozšíření okruhu osvobozených osob. "Od letošního roku jsou osvobozeni spoluobčané, kteří se zdržují po dobu delší než 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů v zařízení sociální nebo zdravotní péče mimo území města Strakonic," uvádí se na oficiálním městském webu. 

   Místní poplatek je podle tohoto zdroje stále možné hradit v celoroční výši, a to do 31. března, nebo pololetně, do 31. března a druhou splátku do 30. září. "Při tisku složenek nám bohužel Česká pošta doplnila chybné datum splatnosti, a sice do 30. září 2014. Velice se vám tímto za vzniklou chybu omlouváme a ujišťujeme vás, že správné datum splatnosti je do 31. března 2015. Tak, jak je uvedeno v textu pod složenkou," zní doplňující informace městských webových stránek. Zároveň je tu také upozornění na možnost platit za odpad prostřednictvím SIPO. Při roční platbě se tak dá ušetřit 30 korun za osobu.

   Poplatek za odpady je pro obyvatele města letos nižší o 10 korun proti předchozímu roku. Rozhodli o tom zastupitelé města vloni v prosinci. Návrh opozice snížit poplatek na 500 korun tehdy neprošel. Opoziční zastupitel Pavel Vondrys ho zdůvodňoval skutečností, že v roce 2014 získalo město finanční podporu na nákup pěti set kompostérů. Ty rozdalo občanům na základě smluvních podmínek a právem očekávalo, že poklesnou náklady spojené s odstraňováním komunálního odpadu. Koalici však chybělo přesnější vyčíslení uvedených úspor. 

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist