Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Kultura  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Výzkumně vývojové centrum v STS Prachatice si vede dobře

 PRACHATICE - 2. prosince 2014 - 10:32 - Před rokem jsme vás v internetovém deníku STRAKONICKOnews.cz informovali, že v akciové společnosti STS PRACHATICE vzniká s podporou státu a Evropské unie Výzkumně vývojové centrum. Jde o projekt: „Posílení výzkumné a vývojové kapacity společnosti STS Prachatice a.s.“ vedený pod registračním číslem: „4.2 PT03/949“. V závěru letošního roku vedení firmy bilancuje, jak se daří plnit záměr související se zřízením a fungováním centra. A řekněme hned, že je to bilance pozitivní.

 Připravil: Petr Frieda, STS PRACHATICE a.s.

www.dre-kon.cz   Reklama u nás se vyplatí. Více...

Teoreticky zaměřená složka centra, pracoviště virtuálního prototypování, bylo uplynulých dvanáct měsíců v plném provozu a vyprodukovalo za tu dobu výrobní dokumentaci sedmi nových výrobků.
Pod termínem "Výrobní dokumentace" se rozumí úplný virtuální model zařízení, potřebné výpočty, výrobní výkresy a návod k použití.

   Kromě prototypů výrobků ze segmentu dopravní a manipulační techniky, jako jsou vyvážeče, kontejnery a adaptéry, se pracovníci centra zabývali vývojem prototypu výrobku ze zcela jiné oblasti - speciální nástavby  zásahového vozidla hasičského záchranného sboru. Vznikla tak výrobní dokumentace, podle které bylo v STS vyrobeno zásadně modernizované zásahové vozidlo s novou účelovou nástavbou z plastu.

   STS tím vstoupila do nového oboru podnikání, přestavby a modernizace speciálních vozidel. Během roku 2014 byl personál pracoviště virtuálního prototypování doplněn o dva samostatné vývojové konstruktéry, a tím bylo dosaženo plánovaného stavu.


 
   Další složkou výzkumně vývojového centra je vývojová dílna. Když je potřeba řešit rychle nový technický problém ve výrobě, tak se to děje právě zde; zavádění nových výrob je spojeno s potřebou přípravků a pomůcek.

   Další činností vývojové dílny je ověřování technologických postupů, například při sváření nebo zušlechťování materiálů. K tomu jsou třeba kvalifikovaní lidé a potřebné vybavení. Firma se aktuálně soustředila na zavedení sváření materiálů na bázi hliníku. K tomu také bylo ve vývojové dílně vytvořeno nové pracoviště. Jeho moderní vybavení dopomůže k dosažení přesnějších výsledků při ověřování technologických postupů.

   V nedávné minulosti se firma začala zabývat výrobou z mikrolegovaných vysokopevnostních ocelových plechů. Tento materiál má specifika týkající se sváření a odstranění vnitřního pnutí po sváření. "Přijít věci na kloub," to je další úkol, pro který bude využito moderní vybavení vývojové dílny.
V rámci zkoušek je třeba nové konstrukce kontrolovat. K tomu byla vývojová dílna vybavena ultrazvukovým defektoskopem a videoskopem.

   K výzkumně vývojovému centru patří zkušebna elektrohydraulických systémů. Tu firma potřebuje pro zkoušky v rámci současného vývoje a také pro plánovaný záměr, hlubší proniknutí do problematiky mobilní hydrauliky. Ta je podstatnou součástí dopravní a manipulační techniky, na kterou se STS zaměřila.

   Základem zkušebny je moderní zdroj ovládaný prostřednictvím výpočetní techniky. Podle požadavku firmy jej zkonstruovalo a vyrobilo ČVUT v Praze. Tato aktivita umožnila firmě navázat spolupráci s předním dodavatelem hydraulických agregátů a dílů, americkou firmou EATON.

   STS PRACHATICE a.s. investuje průběžně velký objem finančních prostředků do svého rozvoje. Je to nutná podmínka její dlouhodobé perspektivy. Již od roku 2009 jí s financováním vývojových aktivit pomáhá Česká republika a Evropská unie. Je zde zajímavá pracovní příležitost pro mladé techniky z našeho regionu.

 

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2014, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist

Více...