Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Kultura  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Zkušenosti s pomocí dlouhodobě nezaměstnaných jsou dobré 

 STRAKONICE - 6. srpna 2014 - 10:10 - Uplynul právě jeden měsíc od doby, kdy strakonické radnici s úklidem a údržbou města začali pomáhat dlouhodobě nezaměstnaní. Město Strakonice ve spolupráci s místním kontaktním pracovištěm Úřadu práce České republiky podpořilo program aktivní politiky zaměstnanosti, který má za cíl aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných. Na zkušenosti z jeho realizace jsme se zeptali Stanislava Štěpánka, vedoucího kanceláře tajemníka Městského úřadu.

 Text: Marie Kotlíková, tisková mluvčí Městského úřadu Strakonice

www.dre-kon.cz   Reklama u nás se vyplatí. Více...

Co je to aktivizační program?

Je to program pro lidi, kteří nemohou dlouho sehnat práci a jsou v evidenci pracovního úřadu. Ten nás s nabídkou zapojení se do programu oslovil a následně doporučil celkem 16 lidí, kteří nyní pro Strakonice pracují na dohodu o provedení práce. Každý kalendářní týden pracuje jiná čtyřčlenná skupina (z důvodu dotačních podmínek), na jejíž činnost dohlíží koordinátor – pověřený pracovník Městského úřadu Strakonice. Ten byl přijat v režimu veřejně prospěšných prací a také vykonává potřebné pomocné práce. Náklady spojené s jeho platem i s uzavřenými dohodami o provedení práce budou městu zpětně hrazeny úřadem práce formou dotace.

Co se podařilo za uplynulý měsíc zrealizovat?

Naši pracovníci provedli kompletní úklid na hradě a v přilehlých prostorách – vyčistili a odplevelili okolí Jedárny, vypleli parkoviště u hradu a přilehlé nábřeží, opravili poškozené oplocení. Také uklidili Zeyerovo nábřeží v lokalitě na Barvínkově, ostříhali a vyčistili zdejší neudržovaný živý plot. Kompletně uklidili parčík u hradu, kde posekali trávu, opravili cestičky – plevel z nich vytrhali, dosypali je štěrkem a prosypali, aby došlo k jejich zpevnění a zlepšení odolnosti vůči splavování při deštích. Infocentrum pro seniory má díky nim vzorně uklizené nádvoříčko. Uklidili ulici Komenského (od teplárenského parkoviště po křižovatku před OD Prior), také ulici Hradební (od autobusové zastávky po výměník) a vykonali mnoho dalších prací.

Jak jste s pracovníky spokojeni?

Zatím jsme velmi spokojeni i mile překvapeni. Ze zapojení nezaměstnaných do aktivizačního programu pro ně neplyne přílišná finanční výhoda, protože jim ve výsledku zůstává minimum za odpracovanou hodinu. Na druhou stranu se jim prodlouží doba, po kterou zůstanou v evidenci úřadu práce a bez významu nejsou ani reference, které od nás obdrží pro své budoucí potenciální zaměstnavatele. Zatím můžeme dát na všechny pracovníky reference výhradně kladné. Dodržují pracovní kázeň, jsou spolehliví, ochotní a vstřícní.

Jaké jsou vaše další plány?

Čekají nás opravy nátěrů v hradním areálu – u stodoly, která slouží jako sklad pro hradní Safari, u plotu mezi parčíkem a hradním příkopem. Uklízet budeme ve Zvolenské a Poděbradově. Ve spolupráci s pracovníky Technických služeb nás čekají drobné stavební opravy a úpravy v okolí kulturního domu. A konečně ve výhledových plánech máme také opravy městských vývěsních tabulí. Jsou před námi další dva měsíce pilné práce a od října bychom opět rádi v programu pokračovali. Po uplynutí tří měsíců je totiž nutné ke spolupráci přizvat nových 16 lidí z důvodu splnění dotačních podmínek. Přejeme si, aby volba dobrých pracovníků byla stejně šťastná, jako v případě stávajících.

Na přiloženém obrázku z archivu strakonického Městského úřadu je Josef Kroupa v hradním parčíku, nově uklizeném v rámci veřejně prospěšných prací.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2014, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist

Více...