Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Již 20 let je strakonický hrad národní kulturní památkou

 STRAKONICE - 12. srpna 2015 - 16:46 - V neděli 16. srpna uplyne přesně 20 let od prohlášení strakonického hradu národní kulturní památkou. Za toto období prošel rozsáhlou rekonstrukcí a velkými změnami.

 Z redakční pošty: Ivana Říhová, ředitelka MSP Strakonice

www.dre-kon.cz   

   Strakonický hrad vznikal postupně od 13. století a je neodmyslitelně spjat nejen s významným českým šlechtickým rodem Bavorů a řádem johanitů (maltézských rytířů), ale i samotným městem Strakonice. Během staletí byl mnohokrát přestavován, a tak v jeho budovách, zdech a uspořádání můžeme sledovat vývoj architektury od třináctého až do dvacátého století.

   Přes všechny proměny si zachoval výraz mohutného hradního komplexu a neztratil charakteristické znaky hradní architektury, chráněné soutokem dvou řek a hlubokým příkopem, kdysi napájeným z nedalekého rybníka. Jeho monumentalitu podtrhují věže Rumpál a Jelenka.   V současné době se velkému obdivu z řad odborné i laické veřejnosti těší také díky své poloze v blízkosti centra města, která jej předurčuje k pořádání nejrůznějších slavností, koncertů a festivalů. V České republice budeme jen těžko hledat hradní areál, který by takovým potenciálem disponoval. Ve většině hradů je provoz pouze sezonní.

   Strakonický hrad žije celoročně také díky institucím a organizacím, které zde působí a pravidelně realizují různé kulturní, sportovní i společenské akce, jež každoročně přilákají do hradu desítky tisíc návštěvníků z řad místních obyvatel i turistů.

   Aby strakonický hrad vypadal a žil tak, jak dnes žije, muselo město Strakonice jako jeden z hlavních vlastníků areálu vložit do jeho revitalizace nemalé finanční prostředky. Rozsáhlé rekonstrukci dlouho bránil vleklý restituční spor, který trval téměř deset let. Teprve po jeho vyřešení v roce 2003 mohlo město Strakonice jako jeden ze tří vlastníků národní kulturní památky přemýšlet o rekonstrukci.

   Byla zadána studie a po ní další technická dokumentace. Vzhledem k vysokým nákladům, které vycházely z prvotní studie, byla rekonstrukce rozdělena do několika etap a na jednotlivé stavební objekty. Dalším krokem bylo hledání finančních zdrojů. Město je postupně získalo z různých dotačních titulů.

   Jak bylo již poznamenáno, strakonický hrad má tři vlastníky: Město Strakonice, Jihočeský kraj a Římskokatolickou církev. Nejen město, ale i ostatní vlastníci vkládají do svých objektů nemalé finanční prostředky, ať již vlastní či prostřednictvím Ministerstva kultury ČR – Programu záchrany architektonického dědictví - i jiných programů a zdrojů. Do části, kterou vlastní město Strakonice, bylo v uplynulých letech investováno cca 185 milionů korun, z čehož dotace z šesti dotačních titulů činila zhruba 114 milionů korun.

   V příštích letech čeká hrad další etapa rekonstrukce. Jihočeský kraj odkoupil v červnu letošního roku bývalou řádovou komendu (budovu děkanství s kapitulní síní a ambitem), kterou bude rekonstruovat. Před Muzeem středního Pootaví, které v prostorách Jihočeského kraje sídlí, je veliký úkol. Vybudovat zde zcela novou expozici věnovanou maltézskému řádu ve spojení s historií města. Vzhledem k tomu, že před námi je nové plánovací období EU, chce muzeum využít této příležitosti a rekonstruovat budovu i expozice z evropských dotačních titulů.

   Již v současné době se strakonický hrad se stal díky rozsáhlé rekonstrukci centrem kulturně společenského dění v našem městě a musíme si přiznat, že málokteré místo má právě takový genius loci. Na své si tu přijdou vědečtí pracovníci, čtenáři beletrie, hudebníci, milovníci komorních večerů a všichni, kdo kulturu k svému životu potřebují.

   Pozitivní dopady má také propojení hradního areálu s klidovou zónou Podskalí prostřednictvím nové lávky, stavěné rovněž z dotačního titulu EU. Turistické a cyklistické stezky i vodní cesta přivádějí na hrad další stovky návštěvníků a ti nejmenší nikdy neopomenou zastavit se u zvířátek v hradním safari. Hrad se stal kulturně společenským a oddechovým centrem pro obyvatele našeho města i všechny návštěvníky bez rozdílu věku, a to je přínos největší.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist