Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Rozsáhlá stavba v prostoru bývalého židovského ghetta

 STRAKONICE - 7. dubna 2015 - 12:15 - Na přelomu února a března provádělo archeologické pracoviště Muzea středního Pootaví Strakonice archeologický dohled při dostavbě Obchodního Centra Maxim ve Strakonicích. Stavba probíhala v prostoru bývalého židovského ghetta. Odkryty byly základy zdiv rozsáhlé stavby.

 Z redakční pošty: Eduard Červenka, Muzeum středního Pootaví

www.dre-kon.cz   

   Po prostudování starších plánů sledované oblasti z konce 19. století, můžeme říci, že tato zdiva nenáleží původní zástavbě (čp. 75 a 76) osady Bezděkov z konce 19. století a nepatří ani strakonické synagoze, která byla vystavěna v roce 1860.

   Stavba se nachází zhruba 20 metrů východně od synagogy. Odkrytá zdiva náleží starší rozsáhlé stavbě, která zde stávala před drobnou zástavbou sanovanou v 70. letech 20. století. S velkou pravděpodobností se jedná o velkou stavbu vyobrazenou na vedutě Strakonic z roku 1781, která stávala jižně od panského hostince na soutoku řek Otavy a Volyňky.

   Stavba by mohla také souviset s nejstarší písemnou zmínkou o osadě Bezděkov z roku 1318, ve které je zmiňována škola založená maltézským řádem v prostoru před hradem. Absence nálezů v blízkosti zdiv nám bohužel neumožnila stavbu blíže datovat.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist