Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Radnice Strakonice ruší pravidla k bytům ve vlastnictví města

 STRAKONICE - 12. března 2019 - 16:59 - Rada města Strakonic doporučuje zrušit dosavadní Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města. Novelizace dosud platných pravidel bude možná nejdříve po vzniku nového zastupitelstva města.

 Text: Markéta Bučoková, tisková mluvčí, vztahy s veřejností,
Městský úřad Strakonice

www.dre-kon.cz   

   Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, zaslalo městu Strakonice Upozornění na nezákonnost, které se týkalo především posouzení Pravidel pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města z hlediska možné diskriminace.

   Jednou z podmínek byla například bezdlužnost žadatele. Město k tomuto opatření přistoupilo, neboť je jeho povinností jednat s péčí řádného hospodáře, což v případě pronájmů bytů zaručí spíše bezdlužní žadatelé. Nicméně, na základě Upozornění MV, nebude nadále využíváno těchto pravidel při přidělování městských bytů.

   Vzhledem ke skutečnosti, že schválení, stejně jako zrušení pravidel je výhradně v gesci zastupitelstva města, jejich zrušení, či případná novelizace, budou možné až s ustavením nového zastupitelstva města.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist