Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Strakonice připravují Regeneraci sídliště Šumavská - etapa A

 STRAKONICE - 20. února 2019 - 14:54 - Město Strakonice vyhlásilo  veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace na akci Regenerace sídliště Šumavská – etapa A.

 Z redakční pošty: Markéta Bučoková, mluvčí strakonické radnice

www.dre-kon.cz   

   Ke konci roku 2017 proběhlo veřejné projednání projektu Revitalizace sídliště Šumavská ve Strakonicích. Díky převodu více než sedmi hektarů pozemků, včetně všech součástí a příslušenství, jako jsou schodiště, chodníky a dětská hřiště v lokalitě Přední Ptákovice od SBD Strakonice na město Strakonice, bude možné zrealizovat regeneraci dotčené lokality.

   Občané měli možnost vznášet a připomínkovat požadavky na budoucí podobu lokality. Preferováno bylo zklidnění dopravní situace v ulici Šumavská, například omezením rychlosti či vytvořením zvýšené křižovatky.

   Vzhledem k tomu, že se pozemky nacházejí ve svažitém terénu, byly vzneseny požadavky na bezbariérové přístupy k jednotlivým obytným domům. Stejně tak na zjednodušení příjezdu vozů integrovaného záchranného systému, které mají mnohdy problém s dojezdem k domům.

    V lokalitě by měla vzniknout dětská hřiště pro nejmenší děti a tzv. hnízda pro mládež, kterých je celkově v městském parteru nedostatek, ale i klidová posezení s pergolou pro seniory.

   Aktuálně je připravena architektonická studie, jejímž zhotovitelem je, na základě výběrového řízení, Ars Fabrica, s.r.o. architekta Ivo Kramla. Architektonická studie byla odsouhlasena radou i zastupitelstvem města Strakonice a dále zpracována do projektové dokumentace.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist