Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Podruhé veřejně projednávali revitalizaci sídliště Šumavská

 STRAKONICE - 14. dubna 2018 - 10:59 -  V pořadí již druhé veřejné projednání revitalizace sídliště Šumavská ve Strakonicích proběhlo ve středu 28. března. Největší zájem měli lidé o zeleň.

 Z redakční pošty: Markéta Bučoková, mluvčí radnice, Strakonice

www.dre-kon.cz   

   V prostorách školní jídelny Základní školy Povážská se sešla více než padesátka obyvatel této lokality, vedení města reprezentované starostou Břetislavem Hrdličkou, místostarostou Rudolfem Oberfalcerem a vedoucími pracovníky jednotlivých dotčených odborů. Pozvání přijal i zastupitel Josef Zoch, který byl iniciátorem myšlenky revitalizace sídliště.

   Studie revitalizace lokality Šumavská pochází z architektonické kanceláře Ars Fabrika, s.r.o. a osobně ji na veřejném projednání prezentoval architekt Ivo Kraml. Představil významné změny, které by měly lokalitu sjednotit v moderní prostor pro bydlení, odpočinek a sportovní vyžití.

   Podstatnou změnou projdou parkovací plochy. Z dosavadních 261 parkovacích míst, by se měl počet zvýšit na 362. Nárůst, a to především ze směru Povážské ulice, tedy bude o více než 101 parkovacích terasových stání.

 Nově by dále měla vzniknout četná dětská hřiště a sportoviště pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže, která v sobě zahrnují rozličné vybavení korespondující s jednotlivými věkovými skupinami. Opomenuti nezůstali ani senioři. Pro ty je pamatováno jednak cvičebními prvky a množstvím laviček a odpočívadel, která budou citlivě zakomponována do celé lokality.

   Přítomné zajímala především zeleň. Některé ze zde rostoucích stromů ustoupí nebo již ustoupily nově vzniklým objektům, nicméně budou nahrazeny výsadbou jiných druhů stromů, klečí či půdopokryvnými a trvalkovými záhony.

   Od ulice Hraniční by měl vzniknout klidový park s uměleckým artefaktem. Pro zajištění bezpečnosti bude vybudována na křížení ulic Povážská a Ptákovická zvýšená křižovatka, která dopravu značně zpomalí.
Odpadové hospodářství bude vyřešeno vybudováním polozapuštěných kontejnerových stání.

   Nyní budou do studie zapracovány připomínky vzešlé z projednání a následně bude studie předložena radě a zastupitelům města k posouzení. Dojde-li ke schválení, nastoupí v příštím roce proces zpracování projektové dokumentace, na jejímž základě by bylo možné žádat o finanční podporu z dotačního titulu Státního fondu rozvoje bydlení.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist