Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Výstavba severního dopravního půloblouku běží dle programu

 STRAKONICE - 16. srpna 2017 - 10:35 - Výstavba dlouho očekávaného a připravovaného dvouproudého obchvatu města Strakonic pod vžitým názvem severní dopravní půloblouk pokračuje přesně podle časového plánu. 

 Z redakční pošty: Markéta Bučoková, PR, radnice Strakonice

www.dre-kon.cz   

   V návaznosti na probíhající terénní úpravy pokračuje pokládka a překládka inženýrských sítí. Od ulice Písecká a od ulice Zvolenská se budují stoky A a B nutné pro odvodnění nové hlavní trasy, a s tím současně jsou řešeny provizorní a definitivní překládky elektrického vedení, vodovodu a dalších inženýrských sítí. Proto občas dochází k přerušení dodávky vody, což se snažíme ve spolupráci s Technickými službami města Strakonice řešit včasnou informovaností občanů.

   Prioritou je v současné době vybudování protihlukových stěn, jak bylo občanům města Strakonice přislíbeno 9. března letošního roku při veřejném představení stavby v kulturním domě. V ulici Budovatelská jsou postaveny provizorní stěny, které v dohledné době nahradí konečné protihlukové stěny.

   Během měsíce srpna vznikne opěrná zeď pod autosalonem na Písecké ulici, plnící funkci bezpečného zajištění svahu, kde vznikne napojení chodníku pro pěší na komunikaci I/4, vedoucí například směrem k již zmíněnému autosalonu a k autoservisu Šrachta.

   V nejbližších dnech dojde v rámci provádění hrubých terénních úprav k přerušení stávající komunikace ve směru centrum (ulice Lidická) – ul. Písecká, čímž bude znemožněn pohyb chodců v tomto směru. Bude nutno využívat obchůznou trasu ulicí Radomyšlská.

   Poté se začne s budováním překrytého zářezu přes novou komunikaci I/22 v místě stávající odbočky do lokality Na Vinici (od křižovatky ulic Šmidingerova a Arch. Dubského po překrytém zářezu ve směru na Šibeník. Ten bude již financován z rozpočtu města.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist