Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Severní dopravní půloblouk Strakonic má všechny tři podpisy

 STRAKONICE - 21. ledna 2017 - 00:00 - Po dvouletém vyjednávání nového vedení města Strakonic byla v pondělí 9. ledna tohoto roku posledním podpisem tří stran - Ředitelství silnic a dálnic Praha, Města Strakonic a Společností I/22 Strakonice, M – Silnice, a.s. a Robstav stavby, k.s., stvrzena smlouva o zhotovení díla s názvem I/22 Strakonice.

 Z redakční pošty: Markéta Bučoková, PR, radnice Strakonice

www.dre-kon.cz   

   Pro zprovoznění takzvaného severního dopravního půloblouku, který má odvést z centra Strakonic těžkou nákladní dopravu ze směrů Praha – Strážný a Vodňany – Domažlice na kvalitní obchvatnou komunikaci, je  podle podepsané smlouvy závazným termínem srpen 2018.  

   V prosinci roku 2014 nové vedení města v čele se starostou Břetislavem Hrdličkou a místostarostou Milanem Jungvirtem zahajovalo zcela nové stavební řízení, jelikož to z března 2014 bylo zrušeno, z důvodů nesouladu původní projektové dokumentace s platným územním rozhodnutím.

   Z tohoto faktu jasně vyplývá, že novému vedení města se povedlo úspěšně dokončit mnohá jednání o strategicky významné stavbě nejen pro obyvatele města, ale i veškerou tranzitní dopravu. V následujících měsících bude realizace rozsáhlé investiční akce zahájena.

   K předání staveniště dojde 16. února. Dalším neméně významným datem bude 1. březen, kdy bude v souladu se smlouvou FIDIC vyzván zhotovitel k zahájení prací. Zahájení stavby budou provázet nezbytné administrativní úkony související se stavbou, jako například projednání a aktualizace harmonogramu stavby, zajištění povolení uzavírek a objízdných tras, provedení realizační dokumentace stavby a jiné.

   Celkové náklady na stavbu činí 225 469 437, 26 korun včetně DPH. Podíl, který bude spolufinancován z rozpočtu města Strakonic, činí 47 349 573,29 korun včetně DPH.

   Město Strakonice bude investorem desítek nově vzniklých parkovacích míst u sídliště 1. máje a ulice Nerudova, výstavby chodníků v ulicích Zvolenská, Radomyšlská, u silnice I/4 (Písecká), překrytého zářezu přes novou komunikaci I/22, místní komunikace Na Vinici (od křižovatky ulic Šmidingerova a Arch. Dubského po překrytém zářezu ve směru na Šibeník), lávky pro pěší přes komunikaci I/22 v ul. MUDr. K. Hradeckého, kanalizace, veřejného osvětlení a ochranné zeleně.

   Ředitelství silnic a dálnic je investorem celku vzniklé komunikace I/22, jejíž součástí budou mimo jiné tři nově vybudované kruhové křižovatky v lokalitě Písecká, Radomyšlská a Zvolenská, protihlukové stěny a další protihluková opatření, tři účelové komunikace, veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí a kanalizace související s odvodněním nové komunikace.

   Nově vybudované účelové komunikace budou sloužit především pro umožnění nového přístupu ke stávajícím pozemkům. Dobrou zprávou pro občany bydlící u komunikace II/139 11 (stávající „čtyřpruh“) v lokalitě ulice Mikoláše Alše, je rozhodně vybudování protihlukové stěny.

   Komunikace I/22 bude provozována v režimu města, což znamená, že nejvyšší povolená rychlost na ní bude 50 km/hod. Na měsíc březen se připravuje veřejné představení stavby zástupci ŘSD a vedení města Strakonice.

   O přesném termínu bude veřejnost včas informována stejně jako o postupujících pracích na budovaném severním dopravním půloblouku.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist