Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 FOTO: Noc kostelů ve Strakonicích s poutavým programem

 STRAKONICE - 14. června 2016 - 21:11 - Dobře připravený program, i po odborné stránce, měla v pátek 10. června Noc kostelů ve Strakonicích. Program mne tak zaujal, že jsem začal fotografovat mnohem víc, než jsem původně plánoval. S myšlenkou, že by to mohla být zajímavá fotoreportáž i na STRAKONICKOnews.cz.

 Z redakční pošty: Jaroslav Hais, Strakonice

www.dre-kon.cz   

   Programová nabídka byla tak bohatá, že se všechno nedalo stihnout. Tak alespoň něco o tom, co jsem zažil.

   Program byl zahájen ve 20 hodin v děkanském kostele sv. Prokopa na hradě, který již v tu dobu byl zaplněn návštěvníky. V úvodu promluvil tamější farář Roman Dvořák. Po něm následoval výklad doc. Ing. arch. Jiřího Kupky o stavebně historickém vývoji této významné strakonické památky. Zajímavé bylo rovněž vyprávění Mgr. Miroslava Žitného o heraldické výzdobě kostela sv. Prokopa.

   Následovala volná prohlídka kostela, při které skupinky návštěvníků doprovázela průvodkyně s poutavým výkladem, přes sakristii, patrový prostor dostavěné boční lodě až k varhanám. Program byl proložený poslechem hudby kapely strakonické farnosti.

   Neméně zajímavá byla návštěva i dalších kostelů. V nich program začal postupně a později, takže zájemci nepřišli o to důležité, co bylo připraveno. I v dalších kostelech, jako byl městský kostel sv. Markéty na druhém břehu Otavy, hřbitovní kostel sv. Václava a kostel P. Marie Bolestné na Podsrpu, zájemci se zaujetím sledovali výklady odborníků.

   Všechny kostely mají zajímavou historii. Vznikly pravděpodobně ve  13. až 14. století. Například kostel sv. Prokopa byl založen šlechtickým rodem Bavorů ze Strakonic a původně byl zasvěcen sv. Vojtěchu. Od románského slohu kostel následně prodělal složitý stavební vývoj. Zajímavostí je rozšíření kostela o boční loď k hradbám hradu, kdy přestavěná hradební zeď prolomená okny tvoří obvodovou zeď kostela.

   Kostel sv. Markéty byl postaven na ostrově mezi hlavním a vedlejším ramenem řeky Otavy, a proto trpěl častými povodněmi. Byl vybudován jako kostel městský naproti hradnímu řádovému kostelu sv. Prokopa.

   Kostel sv. Václava byl založen jako farní kostel ve vsi Lom nedaleko Strakonic. Ves postupem času zanikla a dnes se kostel nachází nedaleko strakonického nádraží v městské zástavbě. Kostel sv. Václava byl poškozen koncem války náletem na nádraží a následně byl opraven a interiér upraven po II. vatikánském koncilu (1962-1964) podle liturgické reformy. Je zde zajímavý velký obraz Čtrnácti svatých pomocníků. V kostele sv. Václava se slouží v neděli dopoledne mše v češtině a ve staroslověnštině.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist