Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Zahájili rekonstrukci Mostu Jana Palacha ve Strakonicích

 STRAKONICE - 24. února 2016 - 20:13 - Ve čtvrtek 11. února bylo předáno staveniště a tím, že v následujících dnech bude zahájena rekonstrukce Mostu Jana Palacha ve Strakonicích. Rušno začalo být na mostě hned v pondělí 15. února. 

 Z redakční pošty: Markéta Bučoková, PR, radnice Strakonice

www.dre-kon.cz   

   Rekonstrukci proběhne ve dvou etapách a dokončena by měla být do srpna letošního roku. Na mostě dojde pouze k částečnému omezení dopravy, která bude během prací svedena vždy do dvou jízdních pruhů - pro každý směr jeden. Opravovaná část bude od silničního provozu oddělena takzvanými city-bloky. Odbočení do ulice Pod Hradem zůstane během stavby zachováno. Pěší provoz bude v průběhu rekonstrukce veden po mostě pouze po jedné straně.

   Vzhledem k opakovanému vytlačování podélných kolejí docházelo ke značnému porušení asfaltových vrstev. V důsledku toho byla na několika místech porušena vrstva vodotěsné izolace mostovky.

   Velmi stručně řečeno, budou v rámci opravy mostu kompletně odstraněny římsy a spádový beton na nosné konstrukci. Asfaltové vrstvy vozovky budou odfrézovány, v místě středního pilíře bude provedena sanace povrchu úložného prahu. Následně bude položen nový povrh.

   S přihlédnutím ke stávajícímu stavebně-technickému stavu mostu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodlo o provedení opravy svršku a vybavení mostní konstrukce. Stavbu provádí společnost SDS Exmost, s.r.o. Brno. Rekonstrukce bude dokončena v první etapě letos v květnu, druhá etapa v srpnu letošního roku.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist