Zprávy  Kriminalita  Od čtenářů  Fotoreportáže  Inzerce  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Strakonická nemocnice dokončila zateplení vstupní budovy

 STRAKONICE - 15. října 2015 - 19:37 - Strakonická nemocnice dokončila kompletní zateplení a rekonstrukci pláště vstupní budovy s vjezdem do svého areálu. Touto stavební akcí tak završila již třetí etapu projektu snížení energetické náročnosti objektů nemocnice. Jeho výsledkem bude další minimalizace nákladů spojených se zajištěním provozu nemocničních budov.

 Z redakční pošty: Ivana Kerlesová, Strakonice

www.dre-kon.cz   

   „Celkové náklady této plánované investiční akce dosáhly 4,9 miliónu korun, z nichž 1,1 miliónu pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí a 600 tisíc korun příspěvek Jihočeského kraje. Zbývající část nákladů hradila nemocnice z vlastních zdrojů,“ uvedl předseda představenstva a ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

   Zateplení vjezdového objektu, v němž je umístěna vrátnice, telefonní ústředna, lékařská knihovna, počítačová učebna a vzdělávací centrum, které je využíváno lékaři a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým personálem všech osmi jihočeských nemocnic, znamená mimo jiné významné zkvalitnění estetické úrovně areálu nejvýznamnějšího zdravotnického zařízení na Strakonicku.

   „Ještě je před námi poslední fáze zateplení, která se bude týkat dalších objektů v areálu nemocnice. Její realizaci plánujeme ve výhledu přibližně dvou let. Termín bude záviset na možnostech využití patřičných dotačních titulů,“ poznamenal ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

   V Nemocnici Strakonice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 14 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou přibližně 5 tisíc operačních zákroků, téměř 130 tisíc ambulantních vyšetření i léčebných zákroků a 7 300 hemodialýz.
Loni se zde narodilo 704 dětí. Sanitní vozy strakonické nemocnice ročně převezou okolo 18,5 tisíce pacientů, centrální laboratoře provádějí více než jeden milion analýz ročně.

   Akciová společnost Nemocnice Strakonice je pavilónového typu na téměř devíti hektarech plochy a má zajímavý dendrologicky ceněný park. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, v zařízení pracuje průměrně 560 zaměstnanců, z toho 100 lékařů, z nich téměř 70 procent s nejvyšší kvalifikací. V posledních letech prochází nemocnice za významné podpory Jihočeského kraje rozsáhlou modernizací a obnovou.

   V letech 2008 - 2014 nemocnice investovala do svého rozvoje celkem téměř 728 milionů korun. Celkové loňské investice Nemocnice Strakonice, a. s., činily bezmála 35 miliónů korun.

  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2008 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist